Procedura : 2014/2987(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000002/2015

Teksty złożone :

O-000002/2015 (B8-0103/2015)

Debaty :

PV 10/02/2015 - 5
CRE 10/02/2015 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 28k
22 stycznia 2015
O-000002/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000002/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Marita Ulvskog, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 Przedmiot: Promowanie partycypacji finansowej pracowników
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W swojej rezolucji z 2014 r. Parlament zwrócił się do Komisji o dokonanie oceny ewentualnych inicjatyw politycznych mających na celu ograniczenie barier utrudniających transgraniczną partycypację finansową pracowników oraz udostępnienie informacji na temat tej kwestii, gdyż wielu europejskich pracowników i pracodawców, zwłaszcza MŚP, nie ma obecnie dostępu do informacji na temat ram prawnych i fiskalnych mających zastosowanie do systemów partycypacji finansowej pracowników.

W niedawnej analizie Komisja zaleca wprowadzenie pięciopunktowego planu na rzecz promowania akcjonariatu pracowniczego.

Wdrożenie takiej polityki wiąże się jednak z poważnymi wyzwaniami i nie pozostaje bez ryzyka dla zainteresowanych pracowników.

1. Jak Komisja zamierza promować partycypację finansową pracowników w świetle rezolucji Parlamentu oraz jakie wnioski wyciągnęła z niedawnego projektu pilotażowego?

2. Jak Komisja zamierza zagwarantować przestrzeganie zasad ustanowionych w zaleceniu Rady z 1992 r., które obejmowały zakaz substytucji płac, zakaz dyskryminacji oraz unikanie konfliktów na tle partycypacji w procesie podejmowania decyzji?

3. Jak Komisja zamierza promować najlepsze praktyki w zakresie współwłasności pracowników?

4. W jaki sposób Komisja zamierza zadbać o partycypację pracowników i włączenie przedstawicieli pracowników w proces planowania i wdrażania takich programów?

5. Czy Komisja planuje opracować modele strategicznej własności w związku z udziałami pracowników w systemach akcjonariatu pracowniczego, tak aby służyły one długofalowym interesom przedsiębiorstw i ich pracowników?

6. Jakie środki należy podjąć w celu ochrony oszczędności pracowników zainwestowanych w przedsiębiorstwo na wypadek kryzysu lub niewypłacalności przedsiębiorstwa, aby uniknąć podwójnego ryzyka polegającego na tym, że pracownicy mogliby stracić jednocześnie pracę (dochód) oraz oszczędności?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności