Postup : 2014/2987(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000002/2015

Predkladané texty :

O-000002/2015 (B8-0103/2015)

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 5
CRE 10/02/2015 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 26k
22. januára 2015
O-000002/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000002/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Marita Ulvskog, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

 Vec: Podpora finančnej účasti zamestnanca
 Odpoveď v pléne 

Parlament v svojom uznesení z roku 2014 vyzval Komisiu, aby vyhodnotila možné politické iniciatívy, ktoré by zmenšili obmedzenia cezhraničných systémov finančnej účasti zamestnancov a aby poskytla informácie a zvýšila informovanosť o tejto téme, keďže mnohí európski zamestnanci a zamestnávatelia – najmä malé a stredné podniky – nemajú v súčasnosti dostatočný prístup k informáciám o právnom a fiškálnom rámci systémov finančnej účasti zamestnancov.

V nedávnej štúdii Komisie sa odporúča päťbodový plán na podporu podielov zamestnancov na vlastníctve (ESO).

Vykonávanie takýchto politík však prináša dôležité výzvy a pre zúčastnených zamestnancov znamená určité riziká.

1. Ako chce Komisia podporovať finančnú účasť zamestnancov vzhľadom na uznesenie Parlamentu a aké poznatky sa získali z nedávneho pilotného projektu?

2. Ako plánuje Komisia zlepšiť zabezpečenie dodržiavania zásad stanovených v odporúčaní Rady z roku 1992, napríklad žiadne náhrady miezd, žiadna diskriminácia a zabezpečovanie účasti na rozhodovacom procese?

3. Ako plánuje Komisia podporovať najlepšie postupy v rámci vnútroštátnych systémov zamestnaneckého vlastníctva?

4. Ako plánuje Komisia zabezpečiť účasť zamestnancov a začlenenie zástupcov pracujúcich do plánovania a zavádzania takýchto systémov?

5. Zamýšľa Komisia vypracovať modely strategického vlastníctva týkajúceho sa akcií zamestnancov v systémoch vlastníctva zamestnaneckých akcií, ktoré budú slúžiť dlhodobým záujmom spoločností a ich zamestnancov?

6. Aké opatrenia je potrebné prijať na ochranu úspor, ktoré zamestnanci investovali do spoločnosti, aby v prípade krízy alebo platobnej neschopnosti zamestnancom nenastalo dvojaké riziko, t.j. strata pracovného miesta (príjmu) a strata úspor?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia