Процедура : 2015/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000008/2015

Внесени текстове :

O-000008/2015 (B8-0108/2015)

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 16
CRE 27/04/2015 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 191kWORD 27k
30 януари 2015 г.
O-000008/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000008/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Стратегия по отношение на алкохола
 Отговор по време на пленарно заседание 

Вредната употреба на алкохол продължава да е на трето място сред причините за предотвратими заболявания и смърт в Европа и е рисков фактор за над 60 хронични заболявания, включително рак, сърдечни заболявания и заболявания на черния дроб. Злоупотребата с алкохол е свързана също така с наднорменото тегло, което представлява сериозен проблем за общественото здраве и е четвъртата основна причина за предотвратимите заболявания в Европа. В допълнение, злоупотребата с алкохол и пристрастяването са свързани с други социални проблеми, включително отсъствия от работа, разпадане на семейства и насилие. Европа отбелязва най-високия процент на консумация на алкохол в света.

Като се има предвид горепосоченото, както и фактът, че предишната стратегия на ЕС, изготвена от Комисията за подкрепа на държавите членки за намаляване на свързаните с алкохола вреди, приключи през 2012 г., въпросите към Комисията са следните:

1. Ще представи ли предложения за нова стратегия по отношение на алкохола? Може ли да обясни какви други действия се предприемат в допълнение към този план?

2. Новият документ ще диференцира ли различните видове поведение и нагласи във връзка с консумацията на алкохол и отделните алкохолни продукти?

3. Може ли Комисията да обясни защо все още не е публикуван отделен доклад за прилагането на изискванията за предоставяне на списъци на съставките и хранителна информация за алкохолните напитки, като се има предвид, че в Регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите се посочва, че такъв доклад трябва да бъде изготвен до декември 2014 г.? Комисията възнамерява ли все още да изготви този доклад?

4. С оглед на опита на Европейския форум по алкохол и здраве възнамерява ли Комисията да предприеме някаква инициатива за насърчаване на координацията и участието на заинтересованите страни?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност