Procedure : 2015/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000008/2015

Indgivne tekster :

O-000008/2015 (B8-0108/2015)

Forhandlinger :

PV 27/04/2015 - 16
CRE 27/04/2015 - 16

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 25k
30. januar 2015
O-000008/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000008/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: Alkoholstrategi
 Besvarelse på plenarmøde 

Alkoholmisbrug er stadig den tredjestørste årsag til sygdom og dødsfald i Europa, ligesom det er en risikofaktor i forbindelse med over 60 kroniske sygdomme, herunder kræft, hjertesygdomme og leversygdomme. Alkoholmisbrug er også forbundet med fedme, som er en alvorlig trussel mod folkesundheden og den fjerdestørste årsag til forebyggelige sygdomme i Europa. Hertil kommer, at alkoholmisbrug og -afhængighed er knyttet til andre sociale problemer herunder fravær fra arbejdspladsen, familier i opløsning og vold. Europa har det højeste alkoholforbrug i verden.

Kommissionen bedes i lyset af ovenstående og af, at dens hidtidige EU-strategi til støtte for medlemsstaternes indsats for at nedbringe alkoholrelaterede problemer ophørte i 2012, svare på følgende:

1. Agter Kommissionen at fremlægge forslag til en ny alkoholstrategi? Kan den oplyse, hvorvidt der udover denne plan også træffes andre skridt?

2. Vil det nye dokument indeholde en hensigtsmæssig sondring mellem adfærd og holdninger til alkoholindtagelse og mellem alkoholholdige produkter?

3. Kan Kommissionen redegøre for, hvorfor der endnu ikke er fremlagt en ny, særskilt rapport om anvendelsen af kravene om fremlæggelse af oplysninger om ingredienser og næringsindhold for alkoholprodukter, idet forordning 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne fastsætter, at en sådan rapport skulle foreligge senest i december 2014? Agter Kommissionen fortsat at udarbejde denne rapport?

4. Barsler Kommissionen på baggrund af de indhøstede erfaringer fra Det Europæiske Alkohol- og Sundhedsforum med at tage nogen form for initiativ til at fremme inddragelse og samordning af interessehaverne?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik