Διαδικασία : 2015/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000008/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000008/2015 (B8-0108/2015)

Συζήτηση :

PV 27/04/2015 - 16
CRE 27/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 189kWORD 27k
30 Ιανουαρίου 2015
O-000008/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000008/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Στρατηγική για το αλκοόλ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η επιβλαβής χρήση αλκοόλ παραμένει η τρίτη σημαντικότερη αιτία αποτρέψιμων θανάτων και ασθενειών στην Ευρώπη, είναι δε παράγοντας κινδύνου για περισσότερες από 60 χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, των καρδιακών και των ηπατικών παθήσεων. Η κατάχρηση αλκοόλ συνδέεται επίσης με την παχυσαρκία, η οποία προκαλεί μείζονα ανησυχία για τη δημόσια υγεία και αποτελεί την τέταρτη σημαντικότερη αιτία αποτρέψιμων ασθενειών στην Ευρώπη. Πέραν τούτου, η κατάχρηση αλκοόλ και ο εθισμός σε αυτό συνδέονται με άλλα κοινωνικά προβλήματα, μεταξύ άλλων τις συχνές απουσίες εργαζομένων, τη διάλυση οικογενειών και τη βία. Η Ευρώπη έχει το υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης αλκοόλ στον κόσμο.

Με βάση τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι η προηγούμενη ενωσιακή στρατηγική της Επιτροπής για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το αλκοόλ έληξε το 2012, η Επιτροπή ερωτάται τα εξής:

1. Προτίθεται να υποβάλει προτάσεις για μια νέα στρατηγική για το αλκοόλ; Μπορεί να εξηγήσει εάν λαμβάνονται άλλα μέτρα πέρα από αυτό το σχέδιο;

2. Θα διαφοροποιεί το νέο έγγραφο με κατάλληλο τρόπο τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ και τα αλκοολούχα προϊόντα;

3. Μπορεί να εξηγήσει η Επιτροπή γιατί δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί μια νέα και χωριστή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά τα συστατικά και τη διατροφή σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά, η οποία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, θα έπρεπε να είχε συνταχθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014; Εξακολουθεί η Επιτροπή να έχει την πρόθεση να συντάξει αυτή την έκθεση;

4. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία, σχεδιάζει η Επιτροπή πρωτοβουλία οιουδήποτε είδους για την ενθάρρυνση του συντονισμού και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου