Parlamentarno vprašanje - O-000008/2015Parlamentarno vprašanje
O-000008/2015

Strategija o alkoholu

Vprašanje za ustni odgovor O-000008/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Postopek : 2015/2543(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000008/2015
Predložena besedila :
O-000008/2015 (B8-0108/2015)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

V Evropi je škodljiva uporaba alkohola še vedno tretji najpogostejši vzrok smrti in bolezni, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, in dejavnik tveganja pri več kot 60 kroničnih boleznih, vključno z rakom ter boleznimi srca in jeter. Zloraba alkohola je povezana tudi z debelostjo, ki je velik problem javnega zdravja v Evropi, saj je četrti najpogostejši vzrok bolezni, ki bi jih bilo mogoče preprečiti. Zloraba alkohola in odvisnost od njega pa sta povezana tudi z drugimi socialnimi problemi, vključno z odsotnostjo od dela, razpadanjem družin in nasiljem. Poraba alkohola v Evropi je najvišja na svetu.

Glede na navedeno in ob upoštevanju predhodne strategije EU za pomoč državam članicam pri zmanjšanju škodljivih posledic uživanja alkohola, ki se je iztekla v letu 2012, ali lahko Komisija odgovori na naslednja vprašanja:

1. Ali bo predstavila predloge za novo strategijo o alkoholu? Ali lahko pojasni, ali so bili poleg tega načrta sprejeti še kaki drugi ukrepi?

2. Ali bo novi dokument ustrezno razlikoval med vzorci vedenja in pogledi na uživanje alkohola ter med alkoholnimi izdelki?

3. Ali lahko Komisija pojasni, zakaj še ni bilo objavljeno novo, ločeno poročilo o izvajanju zahtev glede informacij o sestavinah v alkoholnih pijačah in njihovi hranilni vrednosti, ki bi ga morala v skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom pripraviti do decembra 2014? Ali ga še namerava pripraviti?

4. Ali Komisija glede na izkušnje evropskega foruma za alkohol in zdravje načrtuje kako pobudo za spodbujanje usklajevanja in sodelovanja deležnikov?