Парламентарен въпрос - O-000016/2015Парламентарен въпрос
O-000016/2015

  Изложението в Милано 2015 г.: "Изхранването на планетата, енергия за живот"

  Въпрос с искане за устен отговор O-000016/2015
  до Комисията
  Член 128 от Правилника за дейността
  Paolo De Castro, от името на Комисия по земеделие и развитие на селските райони

  Процедура : 2015/2574(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000016/2015
  Внесени текстове :
  O-000016/2015 (B8-0109/2015)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ЕС ще има съществено присъствие със своя павилион на световното изложение „Изхранването на планетата, енергия за живот“, което ще се открие през май 2015 г. в Милано (Expo Milano 2015).

  Научният управителен комитет за изложението 2015 г. одобри документ, озаглавен „Безопасност на храните и храненето в света и ролята на научните изследвания в ЕС: доклад за обсъждане“.

  Парламентарната комисия по земеделие и развитие на селските райони вече проведе няколко изслушвания по тези теми, които стимулираха ефективни и плодотворни разисквания между членовете на ЕП и заинтересованите страни.

  В този контекст какви конкретни действия възнамерява да предприеме Комисията с цел:

  1. да подобри безопасността на производството и доставките на храни, като преодолее оскъдността на природните ресурси и като насърчи научните изследвания и устойчивите форми на земеделие;

  2. да се бори срещу разхищенията на храни по цялата верига на доставки на хранително-вкусовата промишленост с амбициозни, ясно определени и обвързващи цели;

  3. да насърчи здравословните храни и качествените стандарти в областта на храненето, както по отношение на научните изследвания, така и на образованието – насърчаване на отговорен и здравословен начин на живот, и чрез разработване на политики за изкореняване на неправилното хранене и предотвратяване на затлъстяването?