Parlamentní otázka - O-000016/2015Parlamentní otázka
O-000016/2015

  Výstava EXPO 2015 v Miláně věnovaná tématu "Potrava pro planetu, energie pro život"

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000016/2015
  Komisi
  článek 128 jednacího řádu
  Paolo De Castro, za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

  Postup : 2015/2574(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000016/2015
  Předložené texty :
  O-000016/2015 (B8-0109/2015)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  EU bude viditelně zastoupena ve svém pavilonu na světové výstavě věnované tématu „Potrava pro planetu, energie pro život“, která bude v květnu 2015 zahájena v Miláně (EXPO 2015).

  Vědecký řídící výbor EU pro výstavu EXPO 2015 schválil dokument nazvaný „Globální zabezpečení potravin a výživy a úloha výzkumu v EU: diskusní dokument“.

  Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu již uspořádal několik slyšení věnovaných těmto otázkám, která poslance i zainteresované strany podnítila k efektivní a plodné diskusi.

  Jaké konkrétní kroky hodlá Komise v této souvislosti přijmout, aby:

  1. zlepšila zabezpečení produkce a dodávek potravin tím, že bude řešit nedostatek přírodních zdrojů a podporovat výzkum a udržitelné formy zemědělství;

  2. pomocí ambiciózních, jasně definovaných a závazných cílů bojovala proti plýtvání potravinami v celém zemědělsko-potravinářském dodavatelském řetězci;

  3. v oblasti výživy prosazovala normy zdravé stravy a kvality, a to jak z hlediska výzkumu a vzdělávání (podněcování k odpovědnému a zdravému životnímu stylu), tak rozvojem politik na vymýcení podvýživy a předcházení obezitě?