Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000016/2015Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000016/2015

  Verdensudstillingen i Milano 2015: Feeding the Planet, Energy for Life (føde til verden, energi til livet)

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000016/2015
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 128
  Paolo De Castro, for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

  Procedure : 2015/2574(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000016/2015
  Indgivne tekster :
  O-000016/2015 (B8-0109/2015)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  EU ønsker en betydelig tilstedeværelse i sin pavillon ved åbningen af verdensudstillingen "Feeding the Planet, Energy for Life" i maj 2015 (Expo Milano 2015).

  EU's Videnskabelige Styringskomité for Expo 2015 har godkendt et dokument med titlen "Global fødevare- og ernæringssikkerhed og forskningens rolle i EU: et diskussionsoplæg".

  Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har allerede afholdt flere høringer om disse emner, hvilket har stimuleret en effektiv og frugtbar debat blandt medlemmer og interessenter.

  Hvilke konkrete tiltag vil Kommissionen tage i den forbindelse for at:

  1. forbedre sikkerheden for fødevareproduktionen og fødevareforsyningen ved at tackle de knappe naturlige ressourcer og ved at fremme forskning og bæredygtige former for landbrug?

  2. bekæmpe madspild i hele forsyningskæden i fødevaresektoren med ambitiøse og klart definerede og bindende mål?

  3. fremme sund mad og kvalitetsstandarder inden for ernæring, både med hensyn til forskning og uddannelse - ved at fremme ansvarlig og sund livsstil - og gennem udvikling af politikker for at forhindre fejlernæring og fedme?