Parlamentin kysymys - O-000016/2015Parlamentin kysymys
O-000016/2015

Expo Milano 2015: "Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa"

Suullisesti vastattava kysymys O-000016/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Paolo De Castro, Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Menettely : 2015/2574(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000016/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000016/2015 (B8-0109/2015)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Toukokuussa 2015 avattavassa Milanon maailmannäyttelyssä (Expo Milano 2015: ”Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa”) EU on näkyvästi edustettuna paviljongissaan.

Expo 2015 -maailmannäyttelystä vastaava EU:n tieteellinen ohjauskomitea on hyväksynyt maailmanlaajuista ravitsemus- ja elintarviketurvaa sekä tutkimuksen roolia EU:ssa käsittelevän keskusteluasiakirjan ”Global food and nutrition security and the role of research in the EU”.

Parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on jo järjestänyt useita kuulemistilaisuuksia näistä aiheista ja edistänyt rakentavaa ja hedelmällistä keskustelua jäsenten ja sidosryhmien keskuudessa.

Mihin käytännön toimiin komissio aikoo tässä yhteydessä ryhtyä

1. parantaakseen elintarvikkeiden tuotannon ja tarjonnan varmuutta luonnonvarojen niukkuuteen puuttumalla sekä edistämällä tutkimusta ja kestäviä maatalouden muotoja

2. torjuakseen elintarvikkeiden haaskausta kaikkialla maatalous- ja elintarvikealan tuotantoketjussa kunnianhimoisin, selkeästi määritellyin ja sitovin tavoittein

3. edistääkseen terveellisiä elintarvikkeita ja ravitsemusalan laatuvaatimuksia tutkimuksessa ja koulutuksessa vastuullisia ja terveitä elintapoja kannustamalla ja kehittämällä aliravitsemuksen poistamista ja ylipainoisuuden ehkäisemistä tukevia toimintalinjoja?