Parlamentarno pitanje - O-000016/2015Parlamentarno pitanje
O-000016/2015

  Expo Milano 2015: "Prehrana planeta, energija života"

  Pitanje za usmeni odgovor O-000016/2015
  upućeno Komisiji
  članak 128
  Paolo De Castro, u ime Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

  Postupak : 2015/2574(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  O-000016/2015
  Podneseni tekstovi :
  O-000016/2015 (B8-0109/2015)
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  EU će biti prikladno predstavljen svojim paviljonom na Svjetskoj izložbi „Prehrana planeta, energija života” koja će biti otvorena u svibnju 2015. u Milanu (Expo Milano 2015).

  Znanstveni radni odbor EU-a za Expo 2015 odobrio je dokument za raspravu o sigurnosti opskrbe hranom i prehrane na svjetskoj razini te uloge istraživanja u EU-u.

  Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Parlamenta već je održao nekoliko saslušanja na tu temu, potičući time učinkovitu i uspješnu raspravu između zastupnika i dionika.

  U tom kontekstu, koja konkretna djelovanja Komisija namjerava poduzeti u cilju:

  1. poboljšanja sigurnosti proizvodnje hrane i zaliha hrane rješavanjem problema nedostatka prirodnih resursa i promicanjem istraživanja i održivih oblika poljoprivrede;

  2. borbe protiv rasipanja hrane u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu uz ambiciozne, jasno definirane i obvezujuće ciljeve;

  3. promicanja zdrave hrane i standarda kakvoće u području prehrane, u pogledu istraživanja i obrazovanja – ohrabrivanjem odgovornog i zdravog načina života – i razvojem politika za iskorjenjivanje pothranjenosti i sprečavanje pretilosti?