Parlamento klausimas - O-000016/2015Parlamento klausimas
O-000016/2015

2015 m. pasaulinė paroda Milane: "Pamaitinti planetą. Gyvybės energija"

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000016/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Paolo De Castro, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vadu

Procedūra : 2015/2574(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000016/2015
Pateikti tekstai :
O-000016/2015 (B8-0109/2015)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

ES bus skirtas atskiras paviljonas 2015 m. gegužės mėn. Milane atsidarysiančioje pasaulinėje parodoje „Pamaitinti planetą. Gyvybės energija“.

ES Mokslo iniciatyvinis komitetas 2015 m. pasaulinės parodos Milane klausimu patvirtino dokumentą pavadinimu „Pasaulinė maisto ir mitybos sauga ir mokslinių tyrimų vaidmuo ES: dokumentas diskusijoms“.

Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas jau surengė kelis klausymus šiomis temomis, tokiu būdu paskatindamas veiksmingus ir rezultatyvius debatus tarp EP narių ir suinteresuotųjų subjektų.

Kokių konkrečių veiksmų šiame kontekste ketina imtis Komisija, siekdama:

1. pagerinti maisto produktų gamybos ir aprūpinimo maistu saugą sprendžiant ribotų gamtos išteklių problemą ir skatinant mokslinius tyrimus bei tvarias žemės ūkio formas;

2. kovoti su maisto švaistymu visoje žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje nustatant aiškiai apibrėžtus plataus užmojo privalomus rodiklius;

3. skatinti sveiką maistą ir kokybės standartus mitybos srityje pasitelkiant mokslinius tyrimus ir švietimą, skatinant atsakingą ir sveiką gyvenseną bei rengiant politines priemones, kuriomis būtų prisidedama prie netinkamos mitybos šalinimo ir nutukimo prevencijos?