Parlamenta jautājums - O-000016/2015Parlamenta jautājums
O-000016/2015

EXPO Milano 2015: "Paēdināt planētu: enerģija dzīvei"

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000016/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Paolo De Castro, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2015/2574(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000016/2015
Iesniegtie teksti :
O-000016/2015 (B8-0109/2015)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

ES būs plaši pārstāvēta tās paviljonā pasaules izstādē "Paēdināt planētu: enerģija dzīvei", kas Milānā tiks atklāta 2015. gada maijā (EXPO Milano 2015).

ES EXPO 2015 zinātniskā koordinācijas komiteja ir apstiprinājusi dokumentu "Pasaules nodrošinājums ar pārtiku un uzturu un pētniecības nozīmība ES — diskusiju dokuments".

Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja jau ir rīkojusi vairākas uzklausīšanas par šiem jautājumiem, stimulējot efektīvas un uz rezultātu orientētas debates gan starp deputātiem, gan ieinteresētajām personām.

Šajā sakarībā — kādus konkrētus pasākumus Komisija plāno veikt, lai:

1. veicinātu pārtikas ražošanas un piegādes drošību, risinot problēmas, kas saistītas ar dabas resursu nepietiekamību, un atbalstot pētniecību, kā arī ilgtspējīgas lauksaimniecības veidus;

2. cīnītos pret pārtikas izšķērdēšanu visā lauksaimniecības pārtikas piegādes ķēdē, nosakot vērienīgus, skaidrus un saistošus mērķus?

3. veicinātu pārtikas veselīguma un kvalitātes standartus uzturvērtības jomā, izmantojot gan pētniecību, gan izglītību, mudināt ievērot atbildīgu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī izstrādājot politikas virzienus, palīdzēt izskaust uztura nepietiekamību, kā arī novērst aptaukošanos?