Parlementaire vraag - O-000016/2015Parlementaire vraag
O-000016/2015

Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven"

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000016/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Paolo De Castro, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Procedure : 2015/2574(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000016/2015
Ingediende teksten :
O-000016/2015 (B8-0109/2015)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De EU zal zichtbaar aanwezig zijn in haar paviljoen op de wereldtentoonstelling "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven", die in mei 2015 in Milaan van start gaat.

Het wetenschappelijk stuurcomité van de EU voor de wereldtentoonstelling van 2015 heeft een document goedgekeurd getiteld "Mondiale voedsel- en voedingszekerheid en de rol van onderzoek in de EU: een discussienota".

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft over deze thema's al verscheidene hoorzittingen gehouden, waarin leden en belanghebbenden gestimuleerd werden tot een daadwerkelijk en vruchtbaar debat.

Welke concrete maatregelen zal de Commissie in dit verband nemen om:

1. de zekerheid van de voedselproductie en -bevoorrading te verbeteren door het probleem van de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen aan te pakken en onderzoek en duurzame vormen van landbouw te bevorderen;

2. de voedselverspilling te bestrijden in de gehele agrovoedselvoorzieningsketen, met ambitieuze, duidelijk gedefinieerde en bindende streefdoelen;

3. op het gebied van voeding normen voor gezonde voeding en kwaliteit te bevorderen, zowel in termen van onderzoek en opvoeding - aansporen tot een verantwoordelijke en gezonde levensstijl - als door het ontwikkelen van beleidsmaatregelen om ondervoeding uit te roeien en zwaarlijvigheid te voorkomen?