Pytanie poselskie - O-000016/2015Pytanie poselskie
O-000016/2015

Expo 2015 w Mediolanie: "Wyżywić planetę: energia do życia"

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000016/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Paolo De Castro, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Procedura : 2015/2574(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000016/2015
Teksty złożone :
O-000016/2015 (B8-0109/2015)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Dzięki własnemu pawilonowi UE zaznaczy w wyraźny sposób swoją obecność na światowej wystawie pod hasłem „Wyżywić planetę: energia do życia”, która zostanie otwarta w Mediolanie w maju 2015 r. (Expo Mediolan 2015).

Unijny naukowy komitet sterujący Expo Mediolan 2015 zatwierdził dokument zatytułowany „Światowe bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe a rola badań w UE: dokument konsultacyjny”.

Parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała już szereg wysłuchań na te tematy, inicjując efektywną i owocną debatę wśród posłów i zainteresowanych podmiotów.

W tym kontekście jakie konkretne działania zamierza podjąć Komisja w celu:

1. poprawy bezpieczeństwa produkcji żywności i dostaw przez stawienie czoła problemowi niedoboru zasobów naturalnych oraz przez wspieranie badań i zrównoważonych form rolnictwa;

2. przeciwdziałania marnotrawieniu żywności na wszystkich etapach rolno-spożywczego łańcucha dostaw za pośrednictwem ambitnych, jasno zdefiniowanych i wiążących celów;

3. propagowania zdrowej żywności i norm jakości w dziedzinie żywienia zarówno za pośrednictwem badań i kształcenia – zachęcając do odpowiedzialnego i zdrowego stylu życia – jak i przez opracowanie strategii politycznych na rzecz likwidacji złego odżywiania i zapobiegania otyłości?