Întrebare parlamentară - O-000016/2015Întrebare parlamentară
O-000016/2015

    Expoziția Milano 2015: "Să hrănim planeta, energie pentru viață"

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000016/2015
  adresată Comisiei
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Paolo De Castro
  în numele Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

  Procedură : 2015/2574(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000016/2015
  Texte depuse :
  O-000016/2015 (B8-0109/2015)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  UE va avea o prezență importantă în pavilionul său de la deschiderea oficială a expoziției universale ,,Să hrănim planeta, energie pentru viață”, la Milano, în mai 2015 (Expo Milano 2015).

  Comitetul științific al UE pentru Expo 2015 a aprobat un document intitulat ,,Rolul cercetării din UE în securitatea alimentară globală: document de discuție”.

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului a organizat deja mai multe audieri pe aceste teme, stimulând o dezbatere eficientă și fructuoasă atât între membrii comisiei, cât și între părțile interesate.

  În acest context, ce măsuri concrete intenționează să adopte Comisia pentru a:

  1.  îmbunătăți securitatea producției și furnizării de produse alimentare, prin soluționarea deficitului de resurse naturale și prin promovarea cercetării și a unor forme sustenabile de agricultură;

  2.  combate risipa de alimente de-a lungul întregului lanț de aprovizionare agro-alimentar, cu obiective ambițioase, clar definite și obligatorii;

  3.  promova alimentația sănătoasă și standarde de calitate în domeniul nutriției, la nivelul cercetării dar și al educației (încurajând un stil de viață responsabil și sănătos) și prin elaborarea de politici vizând eradicarea malnutriției și prevenirea obezității?

  Depunere: 11.2.2015

  Trimisă: 13.2.2015

  Termen pentru răspuns: 20.2.2015