Parlamentná otázka - O-000016/2015Parlamentná otázka
O-000016/2015

  Svetová výstava EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000016/2015
  Komisii
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Paolo De Castro, v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

  Postup : 2015/2574(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000016/2015
  Predkladané texty :
  O-000016/2015 (B8-0109/2015)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Na svetovej výstave venovanej téme Uživiť planétu, energia pre život, ktorá bude otvorená v Miláne v máji 2015 (EXPO Miláno 2015), bude mať EÚ vďaka vlastnému pavilónu silné zastúpenie.

  Vedecký riadiaci výbor EÚ pre výstavu EXPO 2015 schválil dokument s názvom Celosvetová potravinová a výživová bezpečnosť a úloha výskumu v EÚ: diskusný dokument.

  Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu už usporiadal niekoľko vypočutí venovaných týmto témam, čím podnietil účinnú a plodnú diskusiu medzi poslancami a zainteresovanými stranami.

  Aké konkrétne opatrenia hodlá Komisia v tejto súvislosti prijať na to, aby:

  1. zlepšila bezpečnosť potravinovej výroby a dodávok potravín tým, že bude riešiť problém nedostatku prírodných zdrojov a podporovať výskum a udržateľné formy poľnohospodárstva;

  2. prostredníctvom ambicióznych, jasne vymedzených a záväzných cieľov bojovala proti plytvaniu potravinami v rámci celého dodávateľského agro-potravinového reťazca;

  3. propagovala zdravé potraviny a presadzovala normy kvality v oblasti výživy, a to tak formou výskumu a vzdelávania – podnecujúc k zodpovednému a zdravému spôsobu života, ako aj prostredníctvom vypracovania opatrení, ktoré by prispeli k odstráneniu podvýživy a prevencii obezity?