Parlamentarno vprašanje - O-000016/2015Parlamentarno vprašanje
O-000016/2015

Razstava Expo Milano 2015: Nahranimo planet- energija za življenje

Vprašanje za ustni odgovor O-000016/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Paolo De Castro, v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

Postopek : 2015/2574(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000016/2015
Predložena besedila :
O-000016/2015 (B8-0109/2015)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

EU bo s posebnim paviljonom pomembna udeleženka na svetovni razstavi „Nahranimo planet– energija za življenje“, ki se bo maja 2015 odprla v Milanu (Expo Milano 2015).

Znanstveni usmerjevalni odbor EU za Expo 2015 je potrdil dokument z naslovom „Globalna prehranska in hranilna varnost in vloga raziskovalne dejavnosti v EU: gradivo za razpravo“.

Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja je na to temo pripravil več predstavitev in s tem spodbudil učinkovito in plodno razpravo med poslanci in deležniki.

V tem kontekstu bi želeli Komisijo vprašati, kaj konkretno namerava storiti za:

1. bolj zanesljivo proizvodnjo hrane in preskrbo z njo ob vse manjših naravnih virih, za kar bo potrebno spodbujati raziskovalno dejavnost in trajnostne oblike kmetijstva;

2. boj proti živilskim odpadkom v celotni kmetijsko-prehranski dobavni verigi z ambicioznimi, jasno opredeljenimi in zavezujočimi cilji;

3. spodbujanje zdrave hrane in standardov kakovosti na področju prehranjevanja, prek raziskovalne dejavnosti, pa tudi z vzgojo in izobraževanjem – s spodbujanjem k odgovornemu in zdravemu načinu življenja – in z razvojem politik, ki bodo prispevale k odpravi neustrezne prehranjenosti in preprečevale debelost?