Процедура : 2015/2605(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000017/2015

Внесени текстове :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Разисквания :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 196kWORD 29k
13 февруари 2015 г.
O-000017/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000017/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Относно: Критерии за идентифициране на химикалите, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 2 февруари 2015 г. вестник "Гардиън" публикува статия, в която се казва, че „цели 31 пестицида, водещи до нарушения във функционирането на ендокринната система, на стойност милиарди евро, е можело да бъдат забранени заради потенциалните рискове за здравето, ако са били предприети действия по отношение на документ на ЕС за химикалите, наподобяващи хормони, който е бил блокиран.”

Документът на Комисията от 2013 г. излага възможни елементи за идентифициране и категоризиране на химикалите, водещи до нарушенията на ендокринната система (EDC), които учените свързват с повишаването на зародишните и полови аномалии, рака и безплодието. Приемането на критерии за EDC – правният срок за което е 13 декември 2013 г., би улеснило регулаторните действия срещу тях, включително забраните относно активни вещества в пестицидите.

През юли 2013 г. обаче Комисията реши да даде старт на оценка на въздействието относно критериите, което забави целия процес.

Може ли Комисията да обясни защо е решила да даде старт на оценката на въздействието и по този начин не е спазила правните си задължения? Защо Комисията счита оценка на въздействието, която разглежда икономическото въздействие на различните възможности за определения, за начин да отговори на научния въпрос относно това какво представлява EDC? Независимо от обосновката на оценката на въздействието, как Комисията ще вземе предвид ползите от намаляване на излагането на EDC в своята оценка на въздействието?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност