Procedure : 2015/2605(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000017/2015

Indgivne tekster :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Forhandlinger :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 99kWORD 27k
13. februar 2015
O-000017/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000017/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Om: Kriterier for identifikation af endokrinforstyrrende kemikalier (EDC)
 Besvarelse på plenarmøde 

Den 2. februar 2015 offentliggjorte The Guardian en artikel, ifølge hvilken "indtil 31 endokrinforstyrrende pesticider med en værdi på flere milliarder kunne være blevet forbudt på grund af potentielle sundhedsrisici, hvis et blokeret EU-dokument om hormonimiterende stoffer var blevet fulgt".

Kommissionens dokument fra 2013 indeholder mulige kriterier til identifikation og kategorisering af endokrinforstyrrende stoffer, der er kemikalier, som forskere knytter sammen med en stigning i antallet af føtale og genital abnormaliteter, kræfttilfælde og infertilitet. Vedtagelsen af kriterier for endokrinforstyrrende kemikalier, der juridisk set skulle være sket senest den 13. december 2013, ville have gjort det nemmere at gribe ind over for dem ad lovgivningsmæssig vej, herunder i form af et forbud mod aktive stoffer i pesticider.

I juli 2013 besluttede Kommissionen imidlertid at indlede en konsekvensanalyse af kriterierne, hvilket satte hele processen i stå.

Kommissionen bedes oplyse, hvorfor den besluttede at indlede en konsekvensanalyse og dermed ikke opfyldte sine lovlige forpligtelser? Hvorfor anser Kommissionen en konsekvensanalyse, som ser på de økonomiske konsekvenser af forskellige definitionsmuligheder, for at være relevant for det videnskabelige spørgsmål om, hvad et endokrinforstyrrende kemikali er? Hvordan har Kommissionen uanset begrundelse for konsekvensanalysen til hensigt at medtage fordelene ved at mindske eksponeringen for endokrinforstyrrende kemikalier i konsekvensanalysen?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik