Menetlus : 2015/2605(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000017/2015

Esitatud tekstid :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Arutelud :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 27k
13. veebruar 2015
O-000017/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000017/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Teema: Kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks
 Vastus täiskogul 

2. veebruaril 2015 avaldas ajaleht The Guardian artikli, milles väideti, et tervelt 31 sisesekretsioonisüsteemi kahjustavat pestitsiidi miljardite naelade väärtuses oleks võidud võimalike terviseohtude tõttu ära keelata, kui menetlemisest kõrvale jäetud sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid käsitleva uuringu alusel oleks meetmeid võetud.

Komisjoni 2013. aasta uuringus esitati võimalikud elemendid, mille abil teha kindlaks ja liigitada sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid kemikaale, mida teadlased seostavad loote ja suguelundite väärarengute, kasvajate ja viljatuse esinemise sagenemisega. Sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise kriteeriumide vastuvõtmine (mille õiguspärane tähtaeg oli 13. detsember 2013) oleks lihtsustanud nende kemikaalide suhtes reguleerivate meetmete võtmist, sh pestitsiidide toimeainete keelustamist.

Kuid komisjon otsustas algatada 2013. aasta juulis kriteeriumide mõjuhindamise, mis kogu protsessi seiskas.

Kas komisjon võiks selgitada, miks ta otsustas algatada mõjuhindamise ja jättis oma õigusliku kohustuse täitmata? Miks peab komisjon mõjuhindamist, mis käsitleb eri määratluste majanduslikku mõju, sobivaks vahendiks, mille abil vastata teaduslikule küsimusele selle kohta, mis on sisesekretsioonisüsteemi kahjustav kemikaal? Kuidas kavatseb komisjon, olenemata mõjuhindamise põhjendustest, võtta oma mõjuhinnangus arvesse sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalidega kokkupuute vähendamise kasulikku mõju?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika