Postupak : 2015/2605(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000017/2015

Podneseni tekstovi :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Rasprave :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Parlamentarna pitanja
PDF 191kWORD 28k
13. veljače 2015.
O-000017/2015
Pitanje za usmeni odgovor O-000017/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Predmet: Kriteriji za utvrđivanje endokrinih disruptora
 Odgovor na plenarnoj sjednici 

U The Guardianu je 2. veljače 2015. objavljen članak u kojem se navodi da „je čak 31 pesticid koji ometaju endokrini sustav tijela, čija se vrijednost može mjeriti u milijardama, mogao biti zabranjen zbog mogućih rizika za zdravlje da se djelovalo u skladu s dokumentom EU-a o kemijskim tvarima koje imitiraju djelovanje hormona”.

U dokumentu Komisije iz 2013. utvrđeni su mogući elementi za utvrđivanje i kategorizaciju endokrinih disruptora, to jest kemijskih tvari koje znanstvenici povezuju s povećanjem broja slučaja fetalnih i genitalnih poremećaja, raka te neplodnosti. Usvajanjem kriterija za endokrine disruptore, za što je pravni rok bio 13. prosinca 2013, bilo bi se olakšalo poduzimanje regulatornih mjera protiv tih tvari, između ostalog zabranu aktivnih supstanci u pesticidima.

Međutim u srpnju 2013. Komisija je odlučila pokrenuti procjenu učinka kriterija, što je zaustavilo cijeli postupak.

Može li Komisija objasniti zašto je odlučila pokrenuti procjenu učinka i stoga nije poštovala svoju pravnu obvezu? Zašto Komisija smatra da je procjena učinka kojom se razmatraju ekonomski učinci na različite mogućnosti definicije prikladan način kojim se može odgovoriti na znanstveno pitanje koje tvari prouzročuju endokrinu disrupciju? Bez obzira na opravdanost procjene učinka, na koji će način Komisija u svojoj procjeni učinka uzeti u obzir koristi od smanjenja izloženosti endokrinim disruptorima?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti