Procedūra : 2015/2605(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000017/2015

Pateikti tekstai :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Debatai :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 29k
2015 m. vasario 13 d.
O-000017/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000017/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Tema: Kriterijai endokrininę sistemą ardančioms cheminėms medžiagoms nustatyti
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2015 m. vasario 2 d. laikraštis „The Guardian“ paskelbė straipsnį, kuriame informuojama apie tai, kad ne mažiau kaip 31 endokrininę sistemą ardantis pesticidas, kurių vertė siekia milijardus, galėjo būti uždrausti dėl galimo pavojaus sveikatai, jei būtų buvę imtasi tolesnių veiksmų siekiant priimti blokuojamą ES dokumentą dėl panašias į hormonus cheminių medžiagų.

Komisijos 2013 m. dokumente nurodomi galimi elementai siekiant nustatyti ir suskirstyti į kategorijas endokrininę sistemą ardančias medžiagas, t. y. chemines medžiagas, kurias mokslininkai sieja su vaisiaus ir lyties organų išsigimimo atvejais, vėžiu ir nevaisingumu. Jei būtų buvę patvirtinti kriterijai endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms nustatyti (teisės aktu nustatytas terminas buvo 2013 m. gruodžio 13 d.), būtų buvę galima sudaryti palankesnes sąlygas imtis reglamentavimo veiksmų siekiant kovoti su tokiomis medžiagomis, įskaitant pesticiduose esančių aktyviųjų medžiagų draudimą.

Tačiau 2013 m. liepos mėn. Komisija nusprendė inicijuoti poveikio vertinimo procedūrą dėl šių kriterijų, todėl visas procesas užstrigo.

Ar Komisija galėtų paaiškinti, kodėl ji nusprendė inicijuoti poveikio vertinimo procedūrą ir todėl negalėjo įvykdyti teisės aktu jai nustatytų įpareigojimų? Kodėl Komisija mano, kad poveikio vertinimas, kurio metu tiriamas ekonominis poveikis, susijęs su įvairiais apibrėžčių variantais, yra tinkama priemonė atsakyti į mokslinį klausimą dėl to, kas yra endokrininę sistemą ardanti medžiaga? Nepriklausomai nuo poveikio vertinimo pagrindimo, kaip Komisija ketina savo poveikio vertinime atsižvelgti į naudą, susijusią su endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikio mažinimu?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas - Privatumo politika