Procedūra : 2015/2605(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000017/2015

Iesniegtie teksti :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Debates :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 193kWORD 29k
2015. gada 13. februāris
O-000017/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000017/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Temats: Kritēriji, pēc kuriem identificē vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus
 Atbilde plenārsēdē 

Laikrakstā The Guardian 2015. gada 2. februārī publicēts raksts, kurā ziņots, ka, „ja būtu veikti pasākumi atbilstoši bloķētam ES dokumentam par ķīmiskām vielām, kuras iedarbojies līdzīgi hormoniem, iespējama veselības apdraudējuma dēļ varēja tikt aizliegts vismaz 31 pesticīds, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus, kopējai vērtībai sasniedzot miljardus”.

Komisijas 2013. gada dokumentā izklāstīti iespējami elementi, pēc kuriem varētu identificēt un kategorizēt vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus (EDC); zinātnieki šīs ķīmiskās vielas saista ar augļa un ģenitāliju patoloģijas un vēža un neauglības gadījumu pieaugumu. EDC kritēriju pieņemšana — tās juridiski noteiktais termiņš bija 2013. gada 13. decembris — būtu palīdzējusi pret šo pieaugumu vērsties ar regulatīviem līdzekļiem, tostarp ar pesticīdu aktīvo vielu aizliegumu.

Taču Komisija 2013. gada jūlijā nolēma sākt šo kritēriju ietekmes novērtējumu (IN), un tas ir aizkavējis visu procesu.

Vai Komisija var paskaidrot, kāpēc tā nolēma sākt IN un tāpēc neizpildīja savas juridiskās saistības? Kāpēc Komisija uzskata, ka IN, kurā aplūkota citādu definīciju ekonomiskā ietekme, ir piemērots veids, kā rast atbildi uz būtībā zinātnisko jautājumu, kas ir EDC? Neatkarīgi no IN pamatojuma — kā Komisija savā IN ņems vērā ieguvumus, ko sniegtu mazāka ekspozīcija EDC?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika