Procedură : 2015/2605(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000017/2015

Texte depuse :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Dezbateri :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 192kWORD 29k
13 februarie 2015
O-000017/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000017/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Subiect: Criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini
 Răspuns în plen 

La 2 februarie 2015, cotidianul The Guardian a publicat un articol în care se preciza că „nu mai puțin de 31 de pesticide care acționează ca perturbatori endocrini și a căror valoare se cifrează în miliarde ar fi putut fi interzise dacă ar fi fost pus în aplicare un act al Uniunii Europene privind perturbatorii endocrini, act ce a fost însă blocat”.

În documentul său din 2013, Comisia a stabilit elementele care pot fi luate în considerare pentru identificarea și clasificarea perturbatorilor endocrini, pe care oamenii de știință îi asociază unei creșteri a cazurilor de anomalii fetale și genitale, de cancer și de infertilitate. Adoptarea criteriilor privind perturbatorii endocrini, al cărei termen legal a fost data de 31 decembrie 2013, ar fi permis adoptarea unor norme de combatere a acestora, inclusiv a unor interdicții de utilizare a substanțelor active în pesticide.

În iulie 2013, Comisia a decis însă să lanseze un studiu de impact al acestor criterii, care a blocat întregul proces.

Poate Comisia să explice de ce a decis să lanseze un studiu de impact care a condus la nerespectarea obligației sale legale? De ce consideră Comisia că un studiu de impact care analizează consecințele economice ale diferitelor opțiuni de definire a perturbatorilor endocrini reprezintă o cale potrivită de a găsi răspuns la întrebarea științifică privind ce anume se consideră a fi un perturbator endocrin? Independent de motivele care justifică studiul de impact, cum intenționează Comisia să țină seama în cadrul acestuia de beneficiile reducerii expunerii la perturbatorii endocrini?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate