Postup : 2015/2605(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000017/2015

Predkladané texty :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Rozpravy :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 195kWORD 28k
13. februára 2015
O-000017/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000017/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Vec: Kritériá pre určenie endokrinných disruptorov
 Odpoveď v pléne 

2. februára 2015 denník The Guardian uverejnil článok, v ktorom sa uvádza, že až 31 pesticídov narušujúcich endokrinný systém v miliardovej hodnote mohlo byť zakázaných z dôvodu možného zdravotného rizika, ak by sa postupovalo v zmysle zablokovaného dokumentu EÚ o chemických látkach, ktoré simulujú hormóny.

V dokumente Komisie z roku 2013 sú stanovené možné prvky na určenie a kategorizáciu endokrinných disruptorov, chemických látok, ktoré vedci spájajú so zvýšeným výskytom abnormalít plodu a pohlavných orgánov, rakoviny a neplodnosti. Prijatie kritérií pre endokrinné disruptory, na schválenie ktorých bol určený zákonný termín 13. december 2013, by uľahčilo regulačné opatrenia, ktoré by ich obmedzili vrátane zákazov aktívnych zložiek v pesticídoch.

V júli 2013 však Komisia rozhodla, že začne posúdenie vplyvu kritérií, čo celý proces zastavilo.

Môže Komisia vysvetliť, prečo sa rozhodla začať posúdenie vplyvu a nedodržala tak svoju právnu povinnosť? Prečo Komisia považuje posúdenie vplyvu z hľadiska hospodárskych dosahov rôznych možností definícií za vhodný prostriedok, ktorý dáva odpoveď na vedeckú otázku, čo sú endokrinné disruptory? Ako Komisia vo svojom posúdení vplyvu, bez ohľadu na jeho opodstatnenie, zohľadní prínos, ktorý predstavuje zníženie vystavenia endokrinným disruptorom?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia