Процедура : 2015/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000021/2015

Внесени текстове :

O-000021/2015 (B8-0110/2015)

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 24
CRE 29/04/2015 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 180kWORD 26k
3 март 2015 г.
O-000021/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000021/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Pavel Svoboda, от името на Комисия по правни въпроси

 Относно: Маракешки договор относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение
 Отговор по време на пленарно заседание 

Ратификацията на Маракешкия договор се очаква с нетърпение от незрящите, лицата с увредено зрение и други лица, които срещат проблеми с четенето и техните семейства, така че те да могат изцяло да се ползват от свободата на изразяване и правото на образование.

Член 10 от Маракешкия договор гласи, че "няма пречка страните по договора да определят подходящ метод за прилагане на [неговите] разпоредби в рамките на собствената им правна система и практика". Обмисли ли Съвета подходящ процес на ратификация преди Комисията да парафира Маракешкия договор на 28 юни 2013 г.? Ако това е така, какво беше становището на Съвета към посочения момент?

Съветът изрази подкрепата си за Маракешкия договор, като още на 14 април 2014 г. прие решение, с което одобри подписването му от името на Европейския съюз. Защо все още продължава анализа на предложението за сключването на договора?

Някои държави членки изразиха становище, че част от разпоредбите на Маракешкия договор не се от сферата на изключителната компетентност на Европейския съюз. С оглед на съдебната практика на Съда на Европейския съюз, счита ли Съветът подобни становища за основателни?

Има ли пречки по същество, които да забавят бързото одобряване от страна на Съвета на ратификацията на Маракешкия договор?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност