Parlamentná otázka - O-000028/2015Parlamentná otázka
O-000028/2015

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) - ľudské zdroje potrebné na plnenie jej štatutárnej úlohy monitorovať veľkoobchodné trhy s energiou

Otázka na ústne zodpovedanie O-000028/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Jerzy Buzek, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Postup : 2015/2627(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000028/2015
Predkladané texty :
O-000028/2015 (B8-0118/2015)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) je stanovený komplexný rámec monitorovania veľkoobchodných trhov s cieľom odhaľovať zneužívanie a odrádzať od neho. Aký majú podľa názoru Komisie význam tieto ustanovenia pre dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu s energiou a plnenie súvisiacich cieľov energetickej únie? A naopak, ak by sa veľkoobchodné trhy s energiou účinne nemonitorovali, aké by to malo podľa názoru Komisie potenciálne následky?

Podľa nariadenia REMIT má Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) kľúčové postavenie pri monitorovaní veľkoobchodného trhu. Jej prvoradou úlohou od 7. októbra 2015 bude vykonávať predbežné kontroly a analýzy a hodnotiť veľký počet trhových transakcií. Uvedomuje si Komisia, že v dôsledku nedostatku ľudských zdrojov agentúra ACER nebude schopná plniť uvedené úlohy a vykonávať funkcie, ktoré jej prislúchajú podľa nariadenia REMIT, a že agentúra na tento problém už viackrát poukázala?

Na základe podrobnej analýzy úloh sa agentúra ACER domnieva, že na vykonávanie nového rámca monitorovania potrebuje ďalších 45 zamestnancov na plný úväzok, čo približne zodpovedá objemu ľudských zdrojov, aký využíva Federálna komisia USA pre reguláciu v oblasti energetiky na podobné úlohy. Doteraz sa však agentúre povolilo prijať na vykonávanie nariadenia REMIT len 15 ďalších pracovníkov. Uznáva Komisia, že tento počet nie je dostatočný? Je si Komisia okrem toho vedomá aj skutočnosti, že agentúra nebude môcť odstrániť tento nedostatok vnútorným presunutím zamestnancov vzhľadom na potrebu zachovať a posilniť aktivity v iných oblastiach a vzhľadom na požadované rôzne a veľmi špecifické odborné znalosti (o obchodovaní s energiou a o finančnom obchodovaní)? Súhlasí Komisia s tým, že je takisto nerealistické zapĺňať medzery odborníkmi z národných regulačných orgánov, ktoré majú tiež obmedzené ľudské zdroje a musia si plniť povinnosti, ktoré pre ne vyplývajú z nariadenia REMIT?

Môže sa Komisia zaviazať k tomu, že v svojom návrhu rozpočtu na rok 2016 navrhne potrebné rozpočtové prostriedky s cieľom zabezpečiť dostupnosť naliehavo potrebných dodatočných ľudských zdrojov, aby sa zaručilo úplné vykonávanie a presadzovanie ustanovení nariadenia REMIT?