Parlamenti kérdés - O-000031/2015Parlamenti kérdés
O-000031/2015

A kulturális emlékhelyek ISIS/Dáis általi lerombolása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000031/2015
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Silvia Costa, a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

Eljárás : 2015/2649(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000031/2015
Előterjesztett szövegek :
O-000031/2015 (B8-0115/2015)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Az ISIS/Dáis által a tuniszi Bardo múzeum ellen a közelmúltban elkövetett támadás, az iraki Mosul múzeum, valamint egyes szíriai történelmi emlékhelyek szándékos lerombolása azt bizonyítja, hogy e cselekmények messze túlmutatnak a kulturális tragédia fogalmán, és akár kulturális tisztogatásnak is minősíthetők. A terroristák célja, hogy az emberiség közös örökségéhez tartozó polgári és vallási épületek, valamint régészeti emlékek elpusztításával destabilizálják a társadalmakat és lerombolják identitásukat. A régészeti emlékek kifosztása és a kulturális műkincsek tiltott kereskedelme ezenkívül háborús eszköz is, hiszen a terrorista tevékenység finanszírozását szolgálja.

Az UNESCO kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló egyezménye szerint – melyet 10 éve írtak alá – az emberiség e közös örökségét valamennyiünk érdekében védelmezni kell, és meg kell őrizni. Jelenleg számos szíriai régész élete kockáztatása árán próbálja leltárba venni, megmenteni és elrejteni a pusztítás által fenyegetett kulturális javakat.

Megteszi-e a Tanács a szükséges intézkedéseket az ENSZ-szel, a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) által létrehozott, a kulturális javak tiltott kereskedelmének nemzetközi megfigyelőközpontjával, az Europollal és az Interpollal együttműködésben, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának a kulturális örökség iraki és szíriai lerombolását elítélő, 2015. február 12-i 2199. sz. határozatával összhangban annak érdekében, hogy a háborús állapotok megszűnéséig megakadályozzák a két ország bármelyikéből illegálisan kivitt kulturális emléktárgyak uniós tagállamokban folytatott kereskedelmét, meggátolva ezzel, hogy az ebből származó bevételt bűnözői tevékenység finanszírozására használják fel?

Felismerte-e a Tanács továbbá, hogy egy új együttműködési forma létrehozására van szükség az EU és az UNESCO között, amely kimondottan a konfliktusövezetekben található kulturális örökség védelmére irányul? Szándékában áll-e a Tanácsnak együttműködést kezdeményezni az Európai Űrügynökséggel a konfliktusövezetekben található kulturális emlékhelyek műholdas lokalizálása és dokumentálása érdekében? Fontolóra venné-e a Tanács, hogy az ENSZ-szel, az UNESCO-val és az ICOM által létrehozott Kék Pajzs Nemzetközi Bizottságával (ICBS) együttműködésben különálló csoportot hozzon létre a lerombolással vagy kifosztással fenyegetett kulturális örökségek nemzetközi védelmére? Egyetért-e a Tanács azzal, hogy az emberiség közös kulturális örökségének szisztematikus és tudatos rombolása nemcsak háborús bűn, amint azt a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma megállapítja, hanem egyúttal emberiség elleni bűncselekmény is, és hogy ezért akként is kellene szankcionálni?