Парламентарен въпрос - O-000032/2015Парламентарен въпрос
O-000032/2015

Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш

Въпрос с искане за устен отговор O-000032/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Silvia Costa, от името на Комисия по култура и образование

Процедура : 2015/2649(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000032/2015
Внесени текстове :
O-000032/2015 (B8-0116/2015)
Гласувания :
Приети текстове :

Неотдавнашните нападения, извършени от ИДИЛ/Даиш срещу музея „Бардо“ в Тунис, и умишленото унищожаване на музея „Мосул“ в Ирак и на исторически обекти в Сирия показват, че подобни действия са много повече от културни трагедии и могат да се квалифицират като актове на културно прочистване. Целта на терористите е да използват унищожаването на граждански и религиозни сгради и археологически обекти, които принадлежат към общото наследство на човечеството, като стратегия за дестабилизиране на населението и унищожаване на неговата идентичност. Също така плячкосването на археологически обекти и незаконният трафик на културни артефакти са използвани като средство за водене на война с цел финансиране на терористични дейности.

В съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, която беше подписана преди 10 години, това общо наследство на човечеството следва да бъде „уважавано и запазено за благото на всички“. Понастоящем множество сирийски археолози се опитват, с опасност за живота си, да опишат, запазят и скрият предмети на културата, които са заплашени от унищожение.

Комисията ще предприеме ли необходимите стъпки, в сътрудничество с ООН, Международната обсерватория на незаконния трафик на предмети на културата (към Международния съвет на музеите), Европол и Интерпол — в съответствие с Резолюция 2199 на Съвета за сигурност на ООН от 12 февруари 2015 г., в която се осъжда разрушаването на културното наследство в Ирак и в Сирия — да блокира търговията в държавите – членки на ЕС с паметници на културата, незаконно изнесени от някоя от двете държави, докато те се намират в условия на война, като по този начин предотврати използването на тези предмети като източник на финансиране за престъпна дейност?

Комисията отчита ли също, че е необходимо да се създаде нова форма на сътрудничество между ЕС и ЮНЕСКО с конкретната цел за опазване на културното наследство в зоните на конфликт? Комисията ще предвиди ли сътрудничество с Европейската космическа агенция (ЕКА), за да използва спътници с цел установяване на местонахождението на културни обекти в зоната на конфликта и документирането им? Комисията ще обсъди ли, в сътрудничество с ООН, ЮНЕСКО и Международния комитет на Синия щит (към Международния съвет на музеите), създаването на специално звено за международната закрила на културното наследство, застрашено от унищожаване или плячкосване? Съгласна ли е Комисията, че систематичното и умишлено унищожаване на общото наследство на човечеството не само представлява военно престъпление, както е посочено от Римския статут на Международния наказателен съд, но и престъпление срещу човечеството и следва да бъде преследвано по съдебен ред като такова?