Procedura : 2015/2649(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000032/2015

Teksty złożone :

O-000032/2015 (B8-0116/2015)

Debaty :

PV 29/04/2015 - 18
CRE 29/04/2015 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 29k
7 kwietnia 2015
O-000032/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000032/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Silvia Costa, Komisji Kultury i Edukacji

 Przedmiot: Niszczenie zabytków kultury przez ISIS/DAISZ
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Niedawny atak ISIS/DAISZ na muzeum Bardo w Tunisie oraz celowe zniszczenie muzeum w Mosulu (Irak) i zabytków w Syrii pokazuje, że takie działania powodują znacznie więcej niż tragedie kulturowe i można je nazwać czystkami kulturowymi. Terroryści przyjęli sobie za cel niszczenie budynków cywilnych i religijnych oraz obiektów archeologicznych należących do wspólnego dziedzictwa ludzkości, a strategia ta ma spowodować destabilizację różnych społeczności i zniszczenie ich tożsamości. Ponadto plądrowanie obiektów archeologicznych i nielegalny handel dobrami kultury wykorzystuje się jako „narzędzie walki” w celu finansowania działalności terrorystycznej.

Zgodnie z podpisaną 10 lat temu Konwencją UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego to wspólne dziedzictwo ludzkości należy „pielęgnować i chronić dla dobra wszystkich”. Obecnie wielu syryjskich archeologów, ryzykując własnym życiem, stara się chronić i ukrywać dobra kultury zagrożone zniszczeniem.

Czy Komisja podejmie – we współpracy z ONZ, Międzynarodowym Obserwatorium Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury, tj. platformą współpracy Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Europolem i Interpolem oraz zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2199 z dnia 12 lutego 2015 r. potępiającą niszczenie dziedzictwa kulturowego w Iraku i Syrii – kroki niezbędne do zablokowania handlu w państwach członkowskich UE dobrami kultury wyprowadzonymi nielegalnie z tych państw na czas trwania warunków wojennych, co uniemożliwiłoby ich wykorzystanie jako źródła finansowania działalności przestępczej?

Czy Komisja uznaje też konieczność ustanowienia nowej formy współpracy między UE a UNESCO mającej na celu konkretnie ochronę dziedzictwa kulturowego na obszarach objętych konfliktem? Czy Komisja przewiduje współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) polegającą na wykorzystywaniu satelitów do lokalizowania i dokumentowania zabytków na obszarze objętym konfliktem? Czy Komisja wzięłaby pod uwagę stworzenie – we współpracy z ONZ, UNESCO i Międzynarodowym Komitetem Błękitnej Tarczy ICOM – specjalnego organu ds. międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturowego zagrożonego zniszczeniem lub grabieżą? Czy Komisja zgadza się, że systematyczne i celowe niszczenie wspólnego dziedzictwa ludzkości stanowi nie tylko zbrodnię wojenną w rozumieniu Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale i zbrodnię przeciwko ludzkości, która jako taka powinna być ścigana?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności