Процедура : 2015/2611(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000035/2015

Внесени текстове :

O-000035/2015 (B8-0113/2015)

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 23
CRE 29/04/2015 - 23

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 184kWORD 26k
9 април 2015 г.
O-000035/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000035/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Linda McAvan, от името на Комисия по развитие

 Относно: Ангажиментите на държавите - членки на ЕС, за предоставяне на официална помощ за развитие
 Отговор по време на пленарно заседание 

През 2005 г. държавите – членки на ЕС, поеха ангажимент към настоящата година (2015 г.) да увеличат официалната помощ за развитие, която предоставят, до 0,7% от своя брутен национален доход (БНД) (държавите членки, които се присъединиха през 2014 г. или по-късно, поеха ангажимент да се стремят да достигнат 0,33% до 2015 г.).

През 2013 г. четири държави членки бяха достигнали или надвишили своите цели по отношение на равнището на официалната помощ за развитие, а официалната помощ за развитие, предоставяна общо от ЕС, беше 0,43% от БНД.

1. Съветът възнамерява ли да потвърди ангажиментите на ЕС и държавите членки по отношение на дела от БНД на официалната помощ за развитие в размер на 0,7%, включително за предоставяне на 0,15—0,20% от БНД под формата на официална помощ за развитие на най-слабо развитите страни, преди провеждането в Адис Абеба през периода 13 – 16 юли 2015 г. на международната конференция относно финансирането за развитието?

2. Съветът съгласен ли е с идеята, че трайният и засилен ангажимент за предоставянето на официална помощ за развитие е също изключително важен за успешното провеждане на международните конференции в Адис Абеба, Ню Йорк и Париж тази година, на които следва да бъдат постигнати споразумения относно финансирането за развитието, целите за устойчиво развитие и действията за борба срещу изменението на климата до 2030 г.?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност