Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000036/2015Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000036/2015

EU-medlemsstaternes forpligtelser til officiel udviklingsbistand (ODA)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000036/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Linda McAvan, for Udviklingsudvalget

Procedure : 2015/2611(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000036/2015
Indgivne tekster :
O-000036/2015 (B8-0114/2015)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I 2005 forpligtede EU-medlemsstaterne sig til at øge deres officielle udviklingsbistand (ODA) til 0,7 % af deres bruttonationalprodukt (BNP) i løbet af 2015. Medlemsstater, der tiltrådte i 2004 og senere, har lovet at bestræbe sig på at nå op på 0,33 % i 2015.

I 2013 var fire medlemsstater nået op på de ODA-niveauer, de havde sat sig som mål, eller endnu højere, og EU's samlede ODA var på 0,43 % af BNP.

1. Hvilke yderligere tiltag agter Kommissionen at tage for at bidrage til at sikre, at EU-medlemsstaterne på ny bekræfter deres forpligtelser inden den 13.-16. juli 2015, hvor den internationale konference om finansiering til udvikling skal finde sted i Addis Ababa?

2. Er Kommissionen enig i, at et fortsat og styrket engagement i ydelsen af ODA også er ekstremt vigtigt for at opnå vellykkede resultater på de internationale konferencer i Addis Ababa, New York og Paris dette år, hvor der skal indgås aftaler om udviklingsfinansiering, målene for bæredygtig udvikling og en klimaindsats frem til 2030?