Parlamento klausimas - O-000036/2015Parlamento klausimas
O-000036/2015

ES valstybių narių įsipareigojimas dėl oficialios paramos vystymuisi (OPV)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000036/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Linda McAvan, Vystymosi komiteto vadu

Procedūra : 2015/2611(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000036/2015
Pateikti tekstai :
O-000036/2015 (B8-0114/2015)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2005 m. ES valstybės narės pačios įsipareigojo iki šių metų, t. y. 2015 m., padidinti savo oficialią paramą vystymuisi (OPV) iki 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). 2004 m. ar vėliau įstojusios valstybės narės pažadėjo stengtis iki 2015 m. pasiekti 0,33 proc.

2013 m. keturios valstybės narės buvo pasiekusios arba viršijusios nusistatytus OPV tikslus, o bendra ES OPV siekė 0,43 proc. BNP.

1. Kokių tolesnių veiksmų, kurie padėtų užtikrinti, kad ES valstybės narės prieš 2015 m. liepos 13–16 d. Adis Abeboje vyksiančią Tarptautinę vystymosi finansavimo konferenciją dar kartą patvirtintų savo įsipareigojimus OPV srityje, Komisija ketina imtis?

2. Ar Komisija sutinka, kad nuolatinis ir tvirtas įsipareigojimas dėl OPV teikimo taip pat yra itin svarbus užtikrinant šiemet Adis Abeboje, Niujorke ir Paryžiuje vyksiančių tarptautinių konferencijų, kuriose turėtų būti pasiekti susitarimai dėl vystymosi finansavimo, tvaraus vystymosi tikslų ir klimato politikos veiksmų iki 2030 m., sėkmę?