Parlamenta jautājums - O-000036/2015Parlamenta jautājums
O-000036/2015

  ES dalībvalstu apņemšanās attiecībā uz oficiālo attīstības palīdzību (OAP)

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000036/2015
  Komisijai
  Reglamenta 128. pants
  Linda McAvan, Attīstības komiteja komitejas vārdā

  Procedūra : 2015/2611(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000036/2015
  Iesniegtie teksti :
  O-000036/2015 (B8-0114/2015)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  2005. gadā ES dalībvalstis apņēmās līdz šim (2015) gadam palielināt savu oficiālo attīstības palīdzību (OAP) līdz 0,7 % no sava nacionālā kopienākuma (NKI). Dalībvalstis, kas pievienojās 2004. gadā vai vēlāk, ir apņēmušās censties sasniegt līdz 2015. gadam 0,33%.

  2013. gadā četras dalībvalstis bija sasniegušas vai pārsniegušas savus mērķus attiecībā uz OAP līmeni un ES kopējā OAP bija 0,43 % no NKI.

  1. Kādus tālākus pasākumus Komisija ir paredzējusi, lai palīdzētu nodrošināt, ka ES dalībvalstis vēlreiz apstiprina savas OAP saistības pirms 2015. gada 13.–16. jūlijā Adisabebā rīkotās Starptautiskās konferences par attīstības finansēšanu?

  2. Vai Komisija piekrīt, ka konsekventa un stingra apņemšanās nodrošināt OAP ir arī ārkārtīgi svarīga, lai sekmīgi norisētu šā gada starptautiskās konferences Adisabebā, Ņujorkā un Parīzē, kurās būtu jāpanāk vienošanās par attīstības finansēšanu, Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un ar klimatu saistīto rīcību līdz 2030. gadam?