Parlementaire vraag - O-000036/2015Parlementaire vraag
O-000036/2015

  Toezeggingen voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de EU-lidstaten

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000036/2015
  aan de Commissie
  Artikel 128 van het Reglement
  Linda McAvan, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

  Procedure : 2015/2611(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000036/2015
  Ingediende teksten :
  O-000036/2015 (B8-0114/2015)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  In 2005 hebben de EU-lidstaten zich ertoe verbonden hun officiële ontwikkelingshulp te verhogen tot 0,7 % van hun bruto nationaal inkomen (bni) tegen dit jaar, 2015. De lidstaten die in 2004 of later zijn toegetreden hebben beloofd te streven naar 0,33 % tegen 2015.

  In 2013 hadden vier lidstaten hun streefcijfer voor ODA bereikt, en voor de hele EU bedroeg de ODA 0,43 % van het bni.

  1. Welke bijkomende maatregelen is de Commissie van plan te nemen om ervoor te helpen zorgen dat de EU-lidstaten hun toezeggingen met betrekking tot ODA bevestigen vóór de internationale conferentie over ontwikkelingsfinanciering die van 13 tot 16 juli 2015 zal plaatsvinden in Addis Abeba?

  2. Is de Commissie het ermee eens dat een blijvend en sterker engagement om ODA te verstrekken eveneens uitermate belangrijk is voor het welslagen van de internationale conferenties in Addis Abeba, New York en Parijs dit jaar, waar overeenstemming moet worden bereikt over ontwikkelingsfinanciering, de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en klimaatactie tot 2030?