Pytanie poselskie - O-000036/2015Pytanie poselskie
O-000036/2015

Zobowiązanie państw członkowskich UE na rzecz oficjalnej pomocy rozwojowej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000036/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Linda McAvan, Komisji Rozwoju

Procedura : 2015/2611(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000036/2015
Teksty złożone :
O-000036/2015 (B8-0114/2015)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W 2005 r. państwa członkowskie UE zobowiązały się do podwyższenia – do roku 2015 – środków przeznaczanych na oficjalną pomoc rozwojową do poziomu 0,7% dochodu narodowego brutto (DNB). Państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, zobowiązały się, że będą dążyć do osiągnięcia do 2015 r. poziomu 0,33%.

W 2013 r. cztery państwa członkowskie zrealizowały swój cel w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej lub go przekroczyły, natomiast w skali całej UE środki przeznaczane na tę pomoc były na poziomie 0,43% DNB.

1. Jakie dalsze działania Komisja zamierza podjąć, aby państwa członkowskie UE potwierdziły swoje zobowiązania w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej przed międzynarodową konferencją na temat finansowania rozwoju planowaną w dniach 13–16 lipca 2015 r. w Addis Abebie?

2. Czy Komisja podziela pogląd, że podtrzymanie i potwierdzenie zobowiązania do udzielania oficjalnej pomocy rozwojowej jest niezwykle ważne dla powodzenia międzynarodowych konferencji w Addis Abebie, Nowym Jorku i Paryżu, które planuje się w tym roku i na których powinno dojść do porozumień w sprawie finansowania rozwoju, celów zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz klimatu do 2030 r.?