Procedure : 2015/2652(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000038/2015

Indgivne tekster :

O-000038/2015 (B8-0117/2015)

Forhandlinger :

PV 30/04/2015 - 5
CRE 30/04/2015 - 5

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 93kWORD 26k
15. april 2015
O-000038/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000038/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Czesław Adam Siekierski, for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

 Om: Krisen som følge af Xylella fastidiosa
 Besvarelse på plenarmøde 

Den plantesundhedskrise, som har ramt olivenplantager i det sydlige Europa, navnlig i regionen Puglia i det sydlige Italien, truer andre afgrøder og regioner og har antaget hidtil usete alvorlige proportioner med dramatiske økonomiske, miljømæssige og sociale følger. Blandt de årsager, som førte til den nuværende situation, er udbredelsen af karantæneskadegøreren Xylella fastidiosa, der anses for at være den mest alvorlige. Dette er desværre ikke det første patogen, der er indført i EU (pacua-underarterne af Xylella ankom til Europa via importerede prydplanter), og det ødelægger lokale afgrøder med enorme økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Andre patogener som f.eks. den såkaldte "sorte plet", der er fundet i citrusfrugter importeret fra Sydafrika, udgør også en betydelig risiko for EU's produktion.

Den udryddelsesmetode, som Kommissionen har pålagt for at standse spredning af smitten, bør være proportional for at fremme god agronomisk forvaltning og plantesundhed, herunder ved at udvælge den mest hensigtsmæssige bekæmpelse af smittebærere. En afbalanceret, biologisk mangfoldigt landbrugsøkosystem, som er mere modstandsdygtigt over for skadedyrsangreb, er en måde til at forebygge sårbarheden og udbredelsen af plantesygdomme. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har desuden efter en grundig gennemgang af eksisterende videnskabelig litteratur konstateret, at fjernelse af træer ikke er en vellykket løsning, når sygdommen har fået fat i et område. Dette gælder også i forhold til infektioner af andre arter. Herudover vil denne foranstaltning ikke tage hensyn til visse planters høje alder inden for specifikke områder og de enorme omkostninger i forbindelse med flytning. Da EFSA har understreget, at man bør prioritere forebyggende foranstaltninger, som fokuserer på import, idet det er vanskeligt at standse spredningen af Xylella, når et produktionsområde er ramt. EU skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at hindre spredningen af sygdommen. Hvilken forskning og analyse gennemfører Kommissionen med henblik på at finde en endelig løsning på problemet og undgå mulig spredning til andre regioner i EU?

I betragtning af de enorme tab til dato for avlerne, hvordan agter Kommissionen at kompensere for de ekstra omkostninger for producenterne, hvis fjernelse af træer anvendes som en foranstaltning til udryddelse af sygdommen?

Dette viser igen, at det er nødvendigt at gennemføre plantesundhedskontrol ved import til EU for at forhindre adgang til materiale, der er smittet med Xylella eller andre farlige organismer såsom "sorte pletter".

Vil Kommissionen da være rede til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre import af inficeret materiale ind i EU ved at styrke betingelserne for import fra tredjelande og om nødvendigt begrænse importen til EU til planter med oprindelse i skadegørerfrie produktionssteder, der er blevet overvåget og kontrolleret?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik