Procedura : 2015/2652(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000038/2015

Teksty złożone :

O-000038/2015 (B8-0117/2015)

Debaty :

PV 30/04/2015 - 5
CRE 30/04/2015 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 191kWORD 29k
15 kwietnia 2015
O-000038/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000038/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Czesław Adam Siekierski, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Przedmiot: Sytuacja wyjątkowa w związku z Xylella fastidiosa
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Stan zagrożenia fitosanitarnego panujący w gajach oliwnych w południowej Europie, a zwłaszcza w Apulii na południu Włoch, stanowiący potencjalne zagrożenie dla innych upraw i regionów, przybrał poważne i niespotykane dotąd rozmiary o dramatycznych skutkach gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Jedną z najpoważniejszych przyczyn obecnej sytuacji jest epidemia patogenu kwarantannowego Xylella fastidiosa. Niestety nie jest to pierwszy patogen wwieziony do UE (podgatunki Pacua bakterii Xylella trafiły do Europy za pośrednictwem importowanych roślin ozdobnych), który niszczy lokalne uprawy, co pociąga za sobą niezwykle poważne skutki gospodarcze i środowiskowe. Inne patogeny, takie jak tzw. plamistość czarna występująca w owocach importowanych z RPA, również stanowią znaczące zagrożenie dla produkcji unijnej.

Określony przez Komisję sposób eliminowania służący powstrzymaniu rozprzestrzeniania się infekcji powinien być proporcjonalny, aby wspierać sprawne zarządzanie agronomiczne oraz zdrowie roślin, w tym dzięki wyborowi najodpowiedniejszej kontroli wektora. Zrównoważony agroekosystem o dużej bioróżnorodności, który jest bardziej odporny na atakujące agrofagi, jest jednym ze środków zapobiegania podatności roślin na choroby i rozprzestrzenianiu się tych chorób. Ponadto szczegółowy przegląd istniejącej literatury naukowej, którego wynik potwierdził Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), nie wykazał, że niszczenie drzew jest skutecznym rozwiązaniem po wystąpieniu choroby na danym obszarze, nawet w związku ze stanem zainfekowania innych gatunków. Co więcej, środek ten nie uwzględnia zaawansowanego wieku niektórych roślin na danych obszarach ani ogromnych kosztów ich usunięcia. Jak podkreślił EFSA, z uwagi na trudności z powstrzymaniem rozprzestrzeniania się Xylella po jej wystąpieniu na danym obszarze produkcji, priorytetem powinny być działania prewencyjne koncentrujące się na imporcie. UE musi podjąć wszelkie niezbędne środki w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jakie badania i analizy prowadzi Komisja, aby znaleźć ostateczne rozwiązanie problemu i zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się choroby na inne regiony UE?

Zważywszy na obecne olbrzymie straty hodowców, jak Komisja zamierza zrekompensować ponoszone przez nich dodatkowe koszty w przypadku, gdy niszczenie drzew jest wykorzystywane jako środek walki z chorobą?

To z kolei wskazuje na potrzebę przeprowadzania kontroli fitosanitarnych produktów importowanych do UE, aby zapobiec przywozowi materiału zainfekowanego Xylella lub innymi niebezpiecznymi organizmami, takimi jak plamistość czarna.

Czy Komisja jest zatem gotowa podjąć niezbędne działania, aby zapobiec importowi zakażonego materiału do UE przez zaostrzenie warunków przywozu z krajów trzecich, a w razie potrzeby przez ograniczenie importu do UE do roślin pochodzących z nadzorowanych i kontrolowanych hodowli wolnych od patogenów?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności