Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 193kWORD 27k
20. april 2015
O-000040/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000040/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, for ALDE-Gruppen

 Om: reducerede momssatser for e-bøger og e-aviser

Det primære formål med EU’s digitale dagsorden er at udvikle et digitalt indre marked med henblik på at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Europa for at fremme innovation, økonomisk vækst og fremskridt.

De nuværende momsregler giver imidlertid ikke mulighed for at anvende reducerede momssatser på elektronisk leverede tjenesteydelser, såsom e-bøger og e-aviser, hvilket stiller dem ringere i forhold til trykte bøger og aviser. Dette virker ikke blot konkurrenceforvridende, men er i modstrid med målsætningerne i EU’s digitale dagsorden og EU 2020-strategien for en videnbaseret økonomi.

Kommissionen erkender på papiret, at ensartede varer og tjenesteydelser bør være underlagt den samme momssats, og at der bør tages hensyn til teknologiske fremskridt(1), men den indtager ikke en aktiv holdning i den igangværende revision af den europæiske momslovgivning. Efter Domstolens afgørelse(2), der forbyder Frankrig og Luxembourg at anvende en reduceret momssats på levering af e-bøger, erklærer Kommissionen, i stedet for at tage afgørende skridt til at gøre op med den diskriminerende momsbehandling af digitale tjenester, at det er for tidligt at sige noget om de forskellige muligheder (skrivelse fra kommissær Moscovici af 25. marts 2015).

Den 19. marts 2015 anmodede kulturministrene fra Tyskland, Frankrig, Italien og Polen EU om at indføre de samme reducerede momssats for e-bøger som for trykte bøger og insisterede på, at princippet om teknologineutralitet skulle erklæres tydeligt på europæisk plan med henblik på at undgå, at innovation og udvikling af e-bøger bringes i fare(3).

Agter Kommissionen at træffe de længe ventede og nødvendige foranstaltninger til hurtigst muligt at fremsætte forslag om momssatser, der afspejler den nye virkelighed i internettets tidsalder med henblik på at reagere på nutidens udfordringer ved at give den europæiske økonomi det hårdt tiltrængte skub og sikre Europas førerposition inden for den digitale økonomi?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik