Parlamentarna pitanja
PDF 192kWORD 29k
20. travnja 2015.
O-000040/2015
Pitanje za usmeni odgovor O-000040/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, u ime Kluba ALDE

 Predmet: Snižene stope PDV-a za digitalne knjige i novine

Glavni cilj Digitalnog programa EU-a razvoj je jedinstvenog digitalnog tržišta u cilju stvaranja pametnog, održivog i uključivog rasta u Europi radi poticanja inovacija, gospodarskog rasta i napretka.

Postojećim propisima o PDV-u trenutačno nije dozvoljena primjena sniženih stopa PDV-a na elektronički isporučene usluge, kao što su elektroničke knjige i novine, čime ih se dovodi u nepovoljan položaj spram tiskanih knjiga i novina. Time se narušava tržišno natjecanje, no to je i u suprotnosti s ciljevima Digitalnog programa EU-a i strategijom Europa 2020. za gospodarstvo utemeljeno na znanju.

Europska komisija u teoriji potvrđuje da bi slična dobra i slične usluge trebale podlijegati istoj stopi PDV-a i da bi trebalo uzeti u obzir tehnološki napredak(1), no ona ne zauzima aktivan stav u preispitivanju europskog zakonodavstva o PDV-u koje je u tijeku. Nakon odluke Suda Europske unije(2) o zabrani primjene snižene stope PDV-a na isporuke elektroničkih knjiga u Francuskoj i Luksemburgu Komisija, umjesto da poduzme odlučne korake protiv diskriminacijskog postupanja prema digitalnim uslugama pri obračunu PDV-a, izjavljuje da je prerano za nagađanja o različitim mogućnostima (pismo povjerenika Moscovicija od 25. ožujka 2015.).

Ministri kulture Njemačke, Francuske, Italije i Poljske zatražili su 19. ožujka 2015. od EU-a da uvede jednaku sniženu stopu PDV-a za e-knjige i tiskane knjige, ustrajući u jasnom isticanju načela tehnološke neutralnosti na europskoj razini kako se ne bi ugrozilo inovacije u području digitalnih knjiga i razvoj digitalnih knjiga(3).

Kako bi odgovorila na suvremene izazove pružanjem hitno potrebnog poticaja europskom gospodarstvu i jamčenjem vodećeg položaja Europe u digitalnom gospodarstvu, hoće li Europska komisija što prije poduzeti već odavno zakašnjele i nužne korake u cilju predstavljanja prijedloga stopa PDV-a kojima će se odražavati nova stvarnost u doba interneta?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti