Parlamenti kérdések
PDF 194kWORD 30k
2015. április 20.
O-000040/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000040/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: Alacsonyabb hozzáadottérték-adókulcsok (héakulcsok) alkalmazása a digitális könyvekre és újságokra

Az EU digitális menetrendjének fő célja egy egységes digitális piac kialakítása azért, hogy intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés váljon lehetővé Európában az innováció, a gazdasági növekedés és fejlődés ösztönzésére.

Mindeközben a jelenleg hatályos héaszabályok nem teszik lehetővé az alacsonyabb héakulcsok használatát az elektronikus szolgáltatások – pl. az elektronikus könyvek és újságok esetében –, és ez hátrányosan érinti ezeket a szolgáltatásokat a nyomtatott könyvekkel és újságokkal szemben. Ez nemcsak torzítja a versenyt, de ellentmond az EU digitális menetrendje és az EU 2020 Stratégia a tudásalapú gazdaságért című dokumentum céljainak is.

A Bizottság írásban elismeri, hogy a hasonló árukra és szolgáltatásokra ugyanazt a héakulcsot kell alkalmazni, és hogy a technológiai fejlődést figyelembe kell venni, de az(1) európai héa-jogszabályok jelenleg folyamatban lévő felülvizsgálata során nem tesz ilyen irányú konkrét lépéseket. Az Európai Bíróság határozatát követően(2), amely megtiltja Luxembourgnak és Franciaországnak, hogy alacsonyabb héakuclsot alkalmazzon a digitális könyvek értékesítésére, a Bizottság, ahelyett, hogy döntő lépéseket hozna a digitális szolgáltatásokra vonatkozó diszkriminatív héakulcsok kezelése céljából, azt állítja, hogy túl korai még a különböző lehetőségeken spekulálni (Pierre Moscovici biztos 2015. március 25-i levele).

2015. március 19-én a német, a francia, az olasz és a lengyel kulturális miniszterek arra kérték az Európai Uniót, hogy ugyanolyan héakulcsot vezessen be a digitális könyvekre, mint a nyomtatottakra – ragaszkodva a technológiasemlegesség elvének egyértelművé tételéhez európai szinten, azért, hogy az innováció és a digitális könyvek fejlődése ne kerüljön veszélybe.(3)

Ahhoz, hogy korunk kihívásaira választ adhassunk és biztosítsuk Európa gazdasága számára az égetően szükséges fellendülést, valamint garantáljuk Európa vezető pozícióját a digitális gazdaságban, meghozza-e a Bizottság a már régóta esedékes és szükséges lépéseket, hogy amint lehetséges, olyan javaslatokat terjeszthessen elő a héakulcsokkal kapcsolatban, amelyek tükrözik az internet korának új világát?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat