Parlamentiniai klausimai
PDF 193kWORD 29k
2015 m. balandžio 20 d.
O-000040/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000040/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, ALDE frakcijos vardu

 Tema: Sumažinti PVM tarifai skaitmeninėms knygoms ir laikraščiams

Pagrindinis ES skaitmeninės darbotvarkės tikslas yra sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, kad Europoje būtų galima plėtoti išmanų, tvarų ir įtraukų augimą ir taip skatinti inovacijas, ekonomikos augimą ir pažangą.

Tačiau pagal dabartines PVM taisykles elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms, kaip antai elektroninėms knygoms ir laikraščiams, negalima taikyti sumažintų PVM tarifų, todėl jų padėtis, palyginti su spausdintomis knygomis ir laikraščiais, yra nepalanki. Tai ne tik iškraipo konkurenciją, bet ir neatitinka ES skaitmeninės darbotvarkės tikslų bei strategijos „Europa 2020“, kuria siekiama žinių ekonomikos.

Teoriškai Komisija pripažįsta, kad panašioms prekėms ir paslaugoms reikėtų taikyti tuos pačius PVM tarifus ir kad reikėtų atsižvelgti į pažangą technologijų srityje(1), tačiau atliekant dabartinę Europos teisės aktų dėl PVM peržiūrą ji neprisiima aktyvios pozicijos šiuo klausimu. Remiantis Teisingumo Teismo sprendimu(2), kuriame Prancūzijai ir Liuksemburgui draudžiama taikyti sumažintą PVM tarifą elektroninių knygų tiekimui, Komisija, užuot ėmusis ryžtingų veiksmų, kad išspręstų diskriminacinės PVM tvarkos, taikomos skaitmeninėms paslaugoms, problemą, teigia, kad per anksti svarstyti skirtingas pasirinkimo galimybes (Komisijos nario P. Moscovici 2015 m. kovo 25 d. laiškas).

2015 m. kovo 19 d. Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Lenkijos kultūros ministrai prašė, kad e. knygoms ES būtų nustatyti tokie pat sumažinti PVM tarifai kaip spausdintoms knygoms, reikalaudami, kad, siekiant, kad nebūtų pakenkta inovacijoms ir skaitmeninių knygų plėtrai, Europos mastu būtų laikomasi technologinio neutralumo principo(3).

Ar, siekiant reaguoti į šių dienų iššūkius ir suteikti skubiai reikalingą postūmį Europos ekonomikai bei užtikrinti Europos lyderystę skaitmeninės ekonomikos srityje, Komisija imsis seniai vėluojančių ir būtinų veiksmų, kad kuo greičiau būtų pateikti pasiūlymai dėl PVM tarifų, atspindintys naująją interneto eros realybę?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika