Parlementaire vragen
PDF 96kWORD 27k
20 april 2015
O-000040/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000040/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Lagere btw-tarieven voor digitale boeken en kranten

Het hoofddoel van de digitale agenda voor de EU is de ontwikkeling van een digitale interne markt om slimme, duurzame en inclusieve groei in Europa te genereren, teneinde innovatie, economische groei en vooruitgang te bevorderen.

Maar volgens de huidige btw-regels mogen geen lagere btw-tarieven worden toegepast op elektronisch geleverde diensten, zoals elektronische boeken en kranten, waardoor deze benadeeld zijn tegenover gedrukte boeken en kranten. Dit verstoort niet alleen de mededinging maar het is ook in strijd met de doelstellingen van de digitale agenda voor de EU en de Europa 2020-strategie voor een kenniseconomie.

Op papier erkent de Commissie dat op gelijke goederen dezelfde btw-tarieven moeten toegepast en dat rekening moet worden gehouden met de technologische vooruitgang(1), maar zij speelt geen actieve rol in de huidige herziening van de Europese btw-wetgeving. In vervolg op het arrest van het Hof van Justitie(2) dat stelt dat Frankrijk en Luxemburg geen verlaagd btw-tarief mogen toepassen op de levering van elektronische boeken, heeft de Commissie in plaats van resolute stappen te ondernemen om de discriminerende btw-behandeling van digitale diensten aan te pakken, verklaard dat het nog te vroeg is om te speculeren over de verschillende opties (brief van commissaris Moscovici van 25 maart 2015).

Op 19 maart 2015 hebben de ministers van Cultuur van Duitsland, Frankrijk, Italië en Polen de EU gevraagd om hetzelfde btw-tarief voor e-boeken te introduceren als voor boeken op papier, en hebben zij erop aangedrongen dat het beginsel van technologische neutraliteit duidelijk zou worden vastgelegd op Europees niveau zodat innovatie en de ontwikkeling van digitale boeken niet in het gedrang komen(3).

Zal de Commissie de reeds lang vereiste stappen ondernemen en zo snel mogelijk voorstellen doen voor btw-tarieven die de nieuwe realiteit in de internettijd weerspiegelen, teneinde in te gaan op de actuele uitdagingen door de Europese economie de hoogstnoodzakelijke impulsen te geven en de leidende positie van Europa in de digitale economie te waarborgen?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030nl.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid