Întrebări parlamentare
PDF 193kWORD 30k
20 aprilie 2015
O-000040/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000040/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE

 Subiect: Cote reduse de TVA pentru cărți și ziare digitale

Obiectivul principal al Agendei digitale a UE este dezvoltarea unei piețe unice digitale pentru a genera o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Europa, astfel încât să se încurajeze inovarea, creșterea economică și progresul.

Însă normele actuale în materie de TVA nu permit aplicarea unor cote reduse de TVA serviciilor furnizate pe cale electronică, cum ar fi cărțile și ziarele electronice, fapt ce le plasează pe acestea într-o poziție dezavantajoasă în comparație cu cărțile și ziarele tipărite. Acest lucru nu numai că denaturează concurența, ci este și în contradicție cu obiectivele Agendei digitale a UE și ale Strategiei UE 2020, care este în favoarea unei economii bazate pe cunoaștere.

Pe hârtie, Comisia recunoaște că bunurile și serviciile asemănătoare ar trebui să fie supuse aceleiași cote de TVA și că ar trebui să se țină seama de progresele tehnologice(1); cu toate acestea, Comisia nu adoptă nicio poziție activă în cadrul revizuirii aflate în desfășurare a legislației în domeniul TVA. În urma hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție(2) prin care interzice Franței și Luxemburgului să aplice o cotă redusă de TVA furnizării de cărți electronice, în loc să întreprindă demersuri hotărâtoare în încercarea de a soluționa problema tratamentului discriminatoriu aplicat serviciilor electronice din punctul de vedere al cotei de TVA, Comisia afirmă că este prea devreme pentru a considera diferitele opțiuni (scrisoarea comisarului Moscovici din 25 martie 2015).

La 19 martie 2015, miniștrii culturii din Germania, Franța, Italia și Polonia au solicitat UE să introducă aceeași cotă redusă de TVA pentru cărțile electronice ca pentru cărțile tipărite, insistând ca principiul neutralității tehnologice să fie afirmat în mod clar la nivel european, pentru a nu se compromite inovarea și dezvoltarea în domeniul cărților electronice(3).

Va adopta Comisia măsurile îndelung așteptate și necesare în vederea formulării, cât mai curând posibil, a unor propuneri de cote de TVA care să reflecte noile realități ale erei internetului, pentru a răspunde provocărilor actuale printr-o stimulare necesară și urgentă a economiei europene și prin asigurarea unei poziții de lider a Europei în economia digitală?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate