Parlamentarna vprašanja
PDF 190kWORD 28k
20. april 2015
O-000040/2015
Vprašanje za ustni odgovor O-000040/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, v imenu skupine ALDE

 Zadeva: Nižje stopnje DDV za digitalne knjige in časopise

Glavni cilj digitalne agende EU je razvoj enotnega digitalnega trga, da bi spodbudili pametno, trajnostno in vključujočo rast v Evropi in s tem pospešili inovacije, gospodarsko rast in napredek.

Veljavna pravila o DDV pa ne dopuščajo uporabe nižjih stopenj DDV za elektronsko opravljene storitve, kot so elektronske knjige in časopisi, zaradi česar so ti v slabšem položaju v primerjavi s tiskanimi knjigami in časopisi. S tem se izkrivlja konkurenčnost, obenem pa je to v nasprotju s cilji digitalne agende EU in strategijo EU 2020 za gospodarstvo, ki temelji na znanju.

Komisija sicer na papirju priznava, da mora za podobno blago in storitve veljati ista stopnja DDV in da je treba upoštevati tehnološki napredek(1), vendar pa ni dejavno udeležena v potekajočem pregledu evropske zakonodaje o DDV. Po odločitvi Sodišča(2), ki Franciji in Luksemburgu prepoveduje uporabo nižje stopnje DDV za dobavo elektronskih knjig, Komisija namesto tega, da bi odločno ukrepala proti diskriminatorni obravnavi digitalnih storitev, trdi, da je prezgodaj za to, da bi govorili o drugih možnostih (pismo komisarja Moscovicija z dne 25. marca 2015).

19. marca 2015 so kulturni ministri iz Nemčije, Francije, Italije in Poljske prosili EU, naj uvede enake nižje stopnje DDV za elektronske knjige kot za tiskane knjige, pri čemer so vztrajali, da se mora načelo tehnološke nevtralnosti jasno odražati na evropski ravni, da ne bi ogrozili inovacij in razvoja na področju digitalnih knjig(3).

Ali bo Komisija sprejela že zdavnaj potrebne ukrepe za čimprejšnjo predložitev predlogov za stopnje DDV, ki bodo odraz nove realnosti v dobi interneta, in se tako odzvala na aktualne izzive ter zagotovila nujno potrebno spodbudo evropskemu gospodarstvu in vodilno vlogo Evrope v digitalnem gospodarstvu?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov