Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 28k
2015. április 24.
O-000044/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000044/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében
Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: Európai Idegenforgalmi Testület

Az idegenforgalom az EU GDP-jének több mint 10%-át termeli, a hozzávetőlegesen 1,8 millió vállalkozás pedig majdnem 10 millió embert foglalkoztat. Az idegenforgalom a nemzeti gazdaság szinte valamennyi ágazatában közvetlen és közvetett foglalkoztatási lehetőségeket teremt.

A szakemberek azonban attól tartanak, hogy az európai piaci részesedés idővel hanyatlani fog, és más kedvelt turisztikai célpontok néhány éven belül átveszik pozícióját.

Az európai idegenforgalmi ágazat az egyre több turistát vonzó délkelet-ázsiai és közép-keleti területek növekvő versenyével szembesül. A verseny veszélyeztetheti lehet az európai piaci részesedést, amely jelenleg 52% körül áll. Az ENSZ Idegenforgalmi Világszervezete szerint ha ez a tendencia folytatódik, az európai piaci részesedés 2030-ra előreláthatólag 41%-ra esik.

A mediterrán országokban, főleg a fiatalok körében tapasztalható hihetetlenül magas munkanélküliségi arány fényében, és tekintettel arra, hogy meg kell erősíteni az európai idegenforgalom versenyképességét, kérjük a Bizottságot az alábbi kérdés megválaszolására:

1. Létre kíván-e hozni egy európai idegenforgalmi testületet?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat