Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 28k
24 aprilie 2015
O-000044/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000044/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D
Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD
Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE

 Subiect: Consiliul Turistic European

Turismul european generează peste 10% din PIB-ul UE și oferă locuri de muncă pentru aproape 10 milioane de cetățeni, angajați în aproximativ 1,8 de milioane de societăți comerciale. Turismul oferă o multitudine de oportunități de angajare directe și indirecte în aproape toate sectoarele economiei naționale.

Cu toate acestea, în rândul experților există temerea că cota de piață a Europei se va diminua cu timpul și, în câțiva ani, alte destinații turistice populare îi vor lua locul.

Industria europeană a turismului se confruntă cu o concurență tot mai mare din partea Asiei de Sud-Est și a Orientului Mijlociu, care atrag un număr tot mai mare de turiști. Concurența ar putea amenința cota de piață a Europei, care se ridică în prezent la aproximativ 52%. În cazul în care această tendință se menține, se prevede o scădere a cotei de piață a Europei până la 41% până în 2030, în conformitate cu Organizația Mondială a Turismului din cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Având în vedere rata extrem de ridicată a șomajului în țările mediteraneene, în special în rândul tinerilor și ținând seama de necesitatea creșterii competitivității turismului european, Comisia este rugată să răspundă la următoarea întrebare:

1. Intenționează Comisia să creeze un Consiliu Turistic European?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate