Parlamentarna vprašanja
PDF 192kWORD 27k
24. april 2015
O-000044/2015
Vprašanje za ustni odgovor O-000044/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, v imenu skupine ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, v imenu skupine PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, v imenu skupine S&D
Ruža Tomašić, v imenu skupine ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD
Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE

 Zadeva: Evropski turistični urad

Turizem ustvarja več kot 10 % BDP Evropske unije in zagotavlja delovna mesta za vsaj 10 milijonov državljanov, ki so zaposleni v približno 1,8 milijona podjetjih. Ponuja vrsto neposrednih in posrednih priložnosti za zaposlitev v skoraj vseh panogah nacionalnega gospodarstva.

Kljub temu se strokovnjaki bojijo, da bo tržni delež Evrope sčasoma upadel in da jo bodo že v nekaj letih prehitele druge priljubljene turistične destinacije.

Evropska turistična industrija se sooča z vse večjo konkurenco iz jugovzhodne Azije in Bližnjega vzhoda, ki privabljata vse več turistov. Ta konkurenca bi lahko ogrozila tržni delež Evrope, ki se trenutno giblje pri 52 %. Če se bo ta trend nadaljeval, Svetovna turistična organizacija Združenih narodov (UNWTO) predvideva, da bo tržni delež Evrope do leta 2030 zdrsnil na 41 %.

Upoštevajoč neverjetno visoko stopnjo brezposelnosti v sredozemskih državah, zlasti med mladimi, in ker je treba okrepiti konkurenčnost evropskega turizma, pozivamo Komisijo, naj odgovori na naslednje vprašanje:

1. Ali namerava ustanoviti Evropski turistični urad?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov