Процедура : 2015/2655(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000049/2015

Внесени текстове :

O-000049/2015 (B8-0119/2015)

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 185kWORD 26k
6 май 2015 г.
O-000049/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000049/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Iratxe García Pérez, Maria Arena, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

 Относно: Директива относно отпуска по майчинство
 Отговор по време на пленарно заседание 

От началото на новия законодателен мандат Парламентът неколкократно заяви, включително в своята резолюция от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г., своята категорична воля за диалог със Съвета и за започване на преговори относно Директивата за отпуска по майчинство. Парламентът е прагматичен, конструктивен и с положителна нагласа за постигането на споразумение, което да е задоволително за двете институции, и най-важното – за европейските граждани. Парламентът е убеден, че може да бъде намерен изход от застоя, ако и трите институции покажат достатъчно политическа воля.

Въпреки тези недвусмислени сигнали, няма отговор от Съвета. Комисията междувременно обяви неколкократно намерението си да оттегли предложението, ако съзаконодателите не намерят изход в рамките на шест месеца.

Обявеното оттегляне е още по-неуместно предвид факта, че Парламентът приключи своето първо четене, а обсъжданията в Съвета са блокирани, като по този начин застрашават цялата законодателна процедура.

1. Може ли Съветът, като съзаконодател, да изрази своята официална позиция по отношение на първото четене на Парламента и да поеме отговорността за отказа да се подобрят безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност